He Karakia Mō Tēnei Wā

KARAKIA WHAKAMUTUKA – PRAYER TO CONCLUDE

Kia tau kā manaakitaka o Te Mea Karo ki ruka ki tēnā, ki tēnā o tātou
Let the blessings of the unknown be bestowed upon each and every one of us
Kia māhea te hua mākihikihi,
So that all evils pass us by
Kia toi te kupu, toi te mana,
So that the permanence of the word, of the authority,
toi te aroha, toi te reo Māori,
the love and the Māori language remains
Kia tūturu,
So that it has certainty
Ka whakamaua,
And is maintained
Kia tina,
And it will be secure
TINA!
Hui e,
TAIKI E!

Copyright © 2022« PUAKA MATARIKI DUNEDIN. All rights reserved. All images © 2022 Puaka Matariki Dunedin and otherwise remain property of the owners.
error: Content is protected !!