He Karakia Mō Tēnei Wā


KARAKIA MŌ TE ATA – MORNING PRAYER

Ka haea te ata
Appear the sunrise
Ka hāpara te ata
Appear the dawn
Ka korokī te manu
The birds are chattering
Ka wairori te kutu
The beaks moving
Ko te ata nui
The important early morning
Ka horaina
Spreading over the surface of the earth
Ka taki te umere
The dawn chorus.
He pō, he pō
It is night, it is dark
He ao, he ao Ka awatea
It is Daylight

Copyright © 2022« PUAKA MATARIKI DUNEDIN. All rights reserved. All images © 2022 Puaka Matariki Dunedin and otherwise remain property of the owners.
error: Content is protected !!