He Karakia Mō Tēnei Wā

KARAKIA MŌ TE KAI – PRAYER FOR FOOD

Nau mai e kā hua e hora nei
We acknowledge these fruits laid before us
O te Ao
from the environment
O te Wai tai
from the sea
O te Wai Māori
from the fresh waters
Nā Roko, nā Tāne, nā Maru
provided by Roko, Tāne, Maru
Ko Rakinui e tū atu nei
Rakinui above
Ko Papatūānuku e takoto iho nei
Papatūānuku below
Whakamaua kia tina
Preserved and maintained
TINA!
Haumi e, Hui e, Taiki e!
Bind it, fix it, it is done!
Haumi e!
Hui e!
TAIKI E!
So that it is secure

Copyright © 2022« PUAKA MATARIKI DUNEDIN. All rights reserved. All images © 2022 Puaka Matariki Dunedin and otherwise remain property of the owners.
error: Content is protected !!