Wānaka Raraka

Amber Bridgman (Rabuvai, Waitaha, Kāti Mamoe, Kāi Tahu) demonstrates Tikaka o te Harakeke. Filmed by Amber’s rakatahi mākohakoha, Te Kahurangi McLean ✨

Copyright © 2022« PUAKA MATARIKI DUNEDIN. All rights reserved. All images © 2022 Puaka Matariki Dunedin and otherwise remain property of the owners.
error: Content is protected !!